Tìm kiếm tin tức

 

Nghiên cứu Lịch sử - Văn hóa >> * Về Đức Vua Trần Nhân Tông
Trần Nhân Tông (1258-1308) là con đầu của Trần Thánh Tông, ông là một vị vua anh minh quả cảm, nhiều lần xông pha trận mạc đánh tan quân...
Tại Ngọa Vân, Pháp Loa cho xây bảo tháp Phật Hoàng (Phật Hoàng tháp) lưu giữ một phần xá lợi của ngài. Đến thời Lê Trung hưng (thế kỷ...
Tri ân công đức tiền nhân, cùng với cả nước, những ngày thu se lạnh của tháng 11 năm Mậu Tý, 2008 tỉnh Thừa Thiên Huế nhất tâm hồi hướng về đất...
 Vua Dực Tông nhà Nguyễn (tức vua Tự Đức) hết sức chú trọng đến Lịch sử Việt Nam. Nhà vua đã giao cho Quốc sử quán biên soạn bộ Khâm Định...
Ngày 1/11/2008, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội ngàn năm văn hiến đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề “Tìm về những giá trị tư tưởng và...
Nhiều năm lần theo dấu xưa của nàng Huyền Trân, Công Chúa nhà Trần mở đất Thuận Hóa, hễ có dịp là tôi lại trở về xứ Bắc; trở về để được viếng...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 309.190
Truy cập hiện tại 30